วัดวังคำ

13 มี.ค 2561      1881 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดวังคำ ตั้งอยู่ที่ บ.นาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีข้อความตามเอกสารประวัติวัดวังคำ พอสังเขป ระบุไว้สรุปความว่าวัดวังคำปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 8 ไร่ เริ่มก่อสร้าง(อย่างเป็นทางการ)ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 โดยคณะชาวบ้านนาวีและหมู่บ้านใกล้เคียง และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดวังคำ” สำหรับโครงการมองมุมใหม่ในกาฬสินธุ์นั้น ด้านหนึ่งเป็นการนำแหล่งท่องเที่ยวหลักๆและของดีอันโดดเด่นของกาฬสินธุ์มาพัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการนำแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหรือของดีที่มีอยู่แล้วในกาฬสินธุ์ให้คนรับรู้มากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สิ่งน่าสนใจแห่งใหม่ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ ด้วยความที่ชาวภูไทไม่ได้มีเฉพาะที่เมืองไทย หากแต่ยังมีที่ประเทศลาว บวกกับความที่ท่านชื่นชอบในศิลปะล้านช้าง ท่านจึงคิดที่จะนำศิลปะล้านช้างที่มีอิทธิพลอย่างมากในภาคอีสานมาผูกโยงกับเรื่องราววิถีชาวภูไทและความเชื่อโบราณของทางชุมชน โดยท่านได้เลือก “วัดเชียงทอง” ที่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง แห่ง สปป. ลาว มาเป็นต้นแบบ เพราะวัดเชียงทองได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งที่มา :