ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
วันที่ 17 มีนาคม 2560 พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

 วันที่ 17 มีนาคม 2560 พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว  โดยมีท่านณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอเขาวง กล่าวต้อนรับและนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานในครั้งนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการประกวดภาพถ่ายและภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"
แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก"
งานมหกรรม โปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์
การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2560
โครการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและพนักงานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถบริการจัดการคุณภาพด้านการท่องเที่ยว : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหลักสูตร Digital Jam
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ย
แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท่องเที่ยว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมืองโดยมีท่านมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
รับสมัครครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor: NA) ตามหลักสูตรของ ASEAN MRA on TP
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเที่ยวงาน "Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี”
นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันท่องเที่ยวโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม.15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318