ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 5 คน

ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 5 คน 
ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ

คำสั่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต
ใบสมัคร ระเบียบกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต article
โปรแกรมการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจาปี พ.ศ. 2560
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจาปี พ.ศ. 2560 article
ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรม “มหกรรม แข่งขันจักรยาน กาฬสินธุ์ 2017”
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๘ ระดับประเทศ
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์)
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการคุณภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ : กิจกรรมฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถบริหารจัดการคุณภาพด้านการกีฬาและนันทนการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกีฬา
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต 4 ณ จังหวัดหนองคาย
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๙
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด
ประกาศและระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ตารางการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
คำสั่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ตัวแทนเขต 4 จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรับสมัครแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์)
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโกลหนูจังหวัดกาฬสินธุ์
การแข่งขันฟุตบอลโกหนูระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรับสมัครการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔
แผนผังอาคาร สถานที่ โรงเรียนกมลาไสย
คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๘
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๘ article
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘
เชิญร่วมการแข่งขันและชมกีฬาร่มบิน "ท่องเที่ยววิถีไทย กาฬสินธุ์ ฅนบินตามรอยไดโนเสาร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ article
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม.15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318