ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ปรกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"  

 

RC_ประกวดภาพถ่าย+ภาพยนต์สั้น

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมจัดการบรรยายทางวิชาการ กาฬสินธุ์ :
การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว

 

 

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์  คำดี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ โรงแรมชาร์ลอง บลูทรีค อำเภอเมือง
โดยมีนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  
กล่าวรายงานในครั้งนี้

 

วันที่ 4  พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายมงคล  อดทน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาสาโดยมีนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.40 น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมกาฬสินธุ์มินิมาราธอน
"การแข่งขันเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา" ประจำปี 2560  
ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี
นายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน
การจัดการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งฟันรัน 4.20 กม.
วิ่งครอบครัว 4.20 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน 10.25 กม.

 


 

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 5 คน

 ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 5 คน (08/06/25620)

More...
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

More...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรม “มหกรรม แข่งขันจักรยาน กาฬสินธุ์ 2017”

ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 . สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์   ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมแข่งขันจักรยาน กาฬสินธุ์ 2017”

More...

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

More...


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการประกวดภาพถ่ายและภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

* ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ *

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น)

More...


วันที่ 17 มีนาคม 2560 พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

 วันที่ 17 มีนาคม 2560 พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

More...สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุื

   แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม. 15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318