ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประกาศประกวดราคา
bulletปฏิทินการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 
วันที่  22 สิงหาคม 2560 พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ตลาดโรงสี   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายธนูสินธุ์  ไชยศิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และนางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์  
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานในครั้งนี้

 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2560 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการประกวดในครั้งนี้

 

วันที่ 4  พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายมงคล  อดทน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาสาโดยมีนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.40 น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมกาฬสินธุ์มินิมาราธอน
"การแข่งขันเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา" ประจำปี 2560  
ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี
นายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน
การจัดการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งฟันรัน 4.20 กม.
วิ่งครอบครัว 4.20 กม. และ วิ่งมินิมาราธอน 10.25 กม.

 


 

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
คำสั่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต

 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์รอบคัดเลือกระดับเขต (แก้ไขใหม่ล่าสุด)

More...
ใบสมัคร ระเบียบกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต
icon

 ใบสมัคร ระเบียบกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกระดับเขต ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2560

More...
โปรแกรมการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจาปี พ.ศ. 2560

โปรแกรมการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล

More...

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
icon

 การจัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี (6 จุด)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงาน โรงจอดรถ และลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางการก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงาน โรงจอดรถ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

More...


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

More...


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการประกวดภาพถ่ายและภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ "วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยอีสาน"

* ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ *

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น)

More...สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุื

   แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม. 15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318