ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
dot

กิจกรรม

                                                                                                                       

                   ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดออกดำเนินโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ออกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้กับประชาชน           ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์  ตำบลดงพยุง  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

      

               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายจิระวัตร  พิสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมนางจิดาภา ไมยะปัน เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสหัสขันธ์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาชน ประชาชนบ้านคำคา หมู่บ้านอพป.            อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันจันทร์ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๘  พร้อมส่งหลักฐานนักกีฬา (รับสมัครวันเดียวเท่านั้น)
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๓-๘๑๑๓๘๖

ดาวน์โหลดใบสมัครกรีฑา ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์.pdf

More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318