ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
dot

กิจกรรม

  

      

                 ด้วยคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  ในวันพุธที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

                                                                     

                   ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการแข่งขัน กรีฑานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘  รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี, รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ในวันที่  ๑๘ - ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักกีฬา

           

               

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
เชิญร่วมการแข่งขันและชมกีฬาร่มบิน "ท่องเที่ยววิถีไทย กาฬสินธุ์ ฅนบินตามรอยไดโนเสาร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘icon

 กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการ "One Sport One Tambol" การแข่งขันกีฬาร่มบินขึ้นภายใต้ชื่อ (การแข่งขันตลาดนัดกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ "ท่องเที่ยววิถีไทย กาฬสินธุ์ ฅนบินตามรอยไดโนเสาร์") ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (หาดดอกเกด)

More...
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันจันทร์ที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๘  พร้อมส่งหลักฐานนักกีฬา (รับสมัครวันเดียวเท่านั้น)
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๓-๘๑๑๓๘๖

ดาวน์โหลดใบสมัครกรีฑา ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์.pdf

More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318