ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
กิจกรรม

                   ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชดาวิว รีสอร์ท   โดยมีพิธีเปิดการอบรมขึ้นในวันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจากท่านสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่ายรายงาน

   

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่  14  กันยายน  2559  ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค

   

   

นายเทวัญ  ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   ในวันที่ 14  กันยายน  2559ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  

---------------------------------------------------------------------- 

การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”  ประจำปี  ๒๕๕๙

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) จัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  

    

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


  

            

 

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดหนองคาย

*  หนังสือเชิญประชุม.doc

*  ใบสมัคร.doc

*  ใบสมัครส่วนบุคคล.doc

More...
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครจังหวัดกาฬสินธุ์.pdf

ระเบียบการแข่งขัน 2559.pdf

ใบสมัครแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล 2559.pdf

More...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙

* การแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559  ลงทะเบียนรายงานตัว 07.30 น.   

* การแข่งขันเปตองกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มทำการแข่งขัน ประมาณ 09.00 น. *

บาสเกตบอล-การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-ประจำปี-2559.pdf

โปรเแกรมตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-2559.pdf

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2559.pdf

ฟุตบอลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-ประจำปี-2559.pdf อัปเดทใหม่ล่าสุด 26/07/2559

ฟุตซอล-ชาย-การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-2559.pdf

ฟุตซอล-หญิง กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2559.pdf

More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
รับสมัครครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor: NA) ตามหลักสูตรของ ASEAN MRA on TP

 รับสมัครครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor: NA) ตามหลักสูตรของ ASEAN MRA on TP

More...


จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเที่ยวงาน "Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี”

 จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเที่ยวงาน "Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี”

"Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการ การเสวนา"ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกาฬสินธุ์ดีอย่างไร ทำไมต้องลงทุน" งาน"กาล่า-ซิ่น GALA-SIN" การออกร้านสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

 

More...


นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันท่องเที่ยวโลก

 นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรวันท่องเที่ยวโลก

More...ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

 ร้านอาหาร

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม. 15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318