ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletรูปกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
รูปกิจกรรม

                                                                                            

  

  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด  ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมีท่านภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิด

 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีท่านภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   และนางอัจรินทร์  เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้.

 

 

  

 

 

   
       

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จัดการแข่งขัน
จักรยานแก่งดอนกลางสมานฉันท์ใจเกินร้อยเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ แก่งดอนกลาง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี
ท่านภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
หนังสือขอเชิญจับสลากแบ่งสายกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
icon

หนังสือแจ้งการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗  

 

ประกาศการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูิมิภาค ประจำปี 2557

 เปิดรับสมัคร แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี  ๒๕๕๗
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม รายละเอียดตามประกาศ
ประกาศกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 57

การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
 ประจำปี ๒๕๕๗ 
  
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318