ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
กิจกรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙ 

                         จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจำปี ๒๕๕๙  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่  ๒๒ กรกฎาคม  -  ๖  สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทักษะกีฬา มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักกีฬารุ่นอายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต การแข่งขันกีฬา เขต ๔ ณ  จังหวัดหนองคาย ไปทำการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป  

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก  ประจำปี  ๒๕๕๙   รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยนายเทวัญ  ถนอมพันธ์   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  นายชัยพงศ์  แสงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน 

  

    


  

            

 

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครจังหวัดกาฬสินธุ์.pdf

ระเบียบการแข่งขัน 2559.pdf

ใบสมัครแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล 2559.pdf

More...
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙

* การแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559  ลงทะเบียนรายงานตัว 07.30 น.   

* การแข่งขันเปตองกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 รายงานตัว 08.30 น. เริ่มทำการแข่งขัน ประมาณ 09.00 น. *

บาสเกตบอล-การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-ประจำปี-2559.pdf

โปรเแกรมตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-2559.pdf

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2559.pdf

ฟุตบอลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-ประจำปี-2559.pdf อัปเดทใหม่ล่าสุด 26/07/2559

ฟุตซอล-ชาย-การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค-จังหวัดกาฬสินธุ์-2559.pdf

ฟุตซอล-หญิง กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2559.pdf

More...
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด

 จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนดงสวางวิทยายน  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนดงสวางวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
รับสมัครครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor: NA) ตามหลักสูตรของ ASEAN MRA on TP

 รับสมัครครู อาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอนต้นแบบระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับประเทศ (National Assessor: NA) ตามหลักสูตรของ ASEAN MRA on TP

More...


จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเที่ยวงาน "Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี”

 จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญเที่ยวงาน "Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี”

"Kalasin Open House เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการ การเสวนา"ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกาฬสินธุ์ดีอย่างไร ทำไมต้องลงทุน" งาน"กาล่า-ซิ่น GALA-SIN" การออกร้านสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

 

More...


นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันท่องเที่ยวโลก

 นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรวันท่องเที่ยวโลก

More...ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

 ร้านอาหาร

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
500 ม. 15 ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ต.หลุบ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318