ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
dot

กิจกรรม

              

                 ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  บริษัท  สิงห์  คอร์เปอเรชั่น  จำกัด และ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  กำหนดจัดการแข่งขันไทคัพ  มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘ คัดเลือกตัวแทนเขตภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่   ๒๔ พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณลานจอดรถห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์

 

      

              จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     มีทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ๑ . จังหวัดกาฬสินธุ์  ๒. จังหวัดขอนแก่น  ๓. นครพนม  ๔. จังหวัดบึงกาฬ  ๕. จังหวัดมหาสารคาม  ๖. จังหวัดเลย  ๗. จังหวัดสกลนคร  ๘. จังหวัดหนองคาย  ๙. จังหวัดหนองบัวลำภู  และ ๑๐. จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดภายในเขต โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น ๓๗ ชนิดกีฬา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขต ๔  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙

  

      

              พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายอโนทัย  ธรรมกุล  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  นายเทวัญ  ถนอมพันธ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงาน และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้แทน  ๙ จังหวัด  แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทั้ง ๑๐ จังหวัด  เข้าร่วมในวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
การแข่งขันฟุตบอลโกหนูระดับจังหวัดกาฬสินธุ์iconMore...
ประกาศรับสมัครการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

ประกาศการแข่งขัน ไทคัพ  มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๔  รอบคัดเลือกตัวแทน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

 

More...
แผนผังอาคาร สถานที่ โรงเรียนกมลาไสย
More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

 นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสำหรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรวันท่องเที่ยวโลก

More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318