ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletรูปกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
รูปกิจกรรม

                                                                                            

  เชิญชมทุ่งดอกทานตะวันเหลืองอร่ามงามตาที่หนองทึง  ต. หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนเส้นทาง กาฬสินธุ์ - ขอนแก่น เที่ยวชมโดย       นางอัจรินทร์  เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ใบส่งรายชื่อ ใบสมัครกีฬาต่างๆ กีฬานักเรียนนักศึกษา 2557

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทคัพ อาวุโส ประจำปี 2557  แก้ไข (1 ต.ค. 2557)

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ไทคัพประชาชนประจำปี 2557  แก้ไข (1 ต.ค. 2557)

(แจ้งด่วน) เปลี่ยนแปลงวันที่แข่งไทคัพ ประจำปี 2557

เดิม 23  กันยายน - 1 ตุลาคม 2557  เปลี่ยนเป็น  1 - 10  ตุลาคม 2557

 คำสั่งกีฬาระหว่างโรงเรียน57

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี  ๒๕๕๗  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

-  โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล นักเรียน ไม่เกิน 18 ปี

  - กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชาย - หญิง

- โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน ไม่เกิน 18 ปี (แก้ไขใหม่)

โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ นักเรียน ไม่เกิน 18 ปี

 - โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (แก้ไขใหม่)  

ชื่อผู้ประสานแต่ละประเภท

หนังสือขอเชิญจับสลากแบ่งสายกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หนังสือแจ้งการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗  

 

ประกาศการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูิมิภาค ประจำปี 2557

 เปิดรับสมัคร แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี  ๒๕๕๗
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม รายละเอียดตามประกาศ
ประกาศกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 57


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318