ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletกิจกรรม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดกาฬสินธุ์
bulletชมรมไดโนไบด์กาฬสินธุ์
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletทีวีไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
dot

กิจกรรม

      

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการและเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑๒๓๖  อาคาร ๑๒ คณะเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยท่านสิริรัฐ  ชุมอุปการ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

 

  

                

  ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากท่านกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง  และงานมหัศจรรย์แสง สี เสียง เมืองฟ้าแดดสงยาง  ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันศุกร์ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โดยมีนายภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

               

               

ประชาสัมพันธ์การกีฬาและนันทนาการ
ตารางการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘More...
การจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๘icon

 ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘    สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี  บันทึกวอลเลย์บอลวิทยุการบิน.pdf  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aerothai.co.th/minivolleyball 

More...
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘

 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  ๒๕๕๘
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี  ๒๕๕๘ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมส่งใบสมัครแบบที่  ๑  หลักฐานนักกีฬา (หากสถานศึกษาใดไม่ส่งหลักฐานนักกีฬาดังกล่าวถือว่าไม่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)  และประชุม    จับสลากแบ่งสาย ในวันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๓๐  น.  เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด รายละเอียด
หนังสือนำส่งประกาศ   ประกาศกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 58.pdf

More...


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 ..

More...
ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริเวณโรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง ถ. กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1386 โทรสาร 0-4381-2318